Web dizajn - optimizëm i makinës kërkuese - përpunimi i grafikave - dizajne për printim

  • Web dizajn dhe web zhvillimi / programimi (responsive web dizajn)
    për klientin ësht rëndësishme përveç kreativitetit rezultati dhe vlera shtesë në lidhje më këtë.
  • Përpunimi i fotos dhe pikturës - Foto për faqen kryesore (homepage) & reklama të printuara të gjitha llojeve.
Një shkëputje e vogël prej referencave tona:

Image
Printdesign
Image
Webdesign
Image
webdesign
Image
Printdesign
Image
Webdesign
Image
Photography
Image
webdesign
Image
Webdesign
Image
Webdesign
Image
Webdesign
Image
Grafikdesign
Image
Printdesign
Image
Printdesign
Image
Webdesign
Image
Webdesign
Image
Webdesign
Image
Grafikdesign
Image
Grafikdesign
Image
Webdesign
Image
Printdesign
Image
Grafikdesign
Image
Grafikdesign
Image
Grafikdesign

Web faqe statike - CMS dinamike
Dallimi mes web faqes statike dhe CMS (Content Management System) është në mundësitë e përpunimit.
për një kartë biznesi në një HTML statike ose PHP web faqja është shumë e përshtatshme.
Në dallim nga një web faqe statike te një CMS, përmbajtjet mund të përpunohen në një mënyrë dinamike përmes një backend-zonë.
Kush vendoset për një CMS, duhet t'i dini kërkesat e tyre për prani në ueb. Pyetje të mundshme janë, për shembull:

  • Cilat janë objektivat e web faqes?
  • Çka duhet të ofrohet?
  • A kërkohet shumëgjuhësia?
  • SEO - optimizim i maqineskërkuese?
… në varësi të kërkesave, disa më shumë.

Sistemet Content Management të përdorur: WordPress - Joomla - TYPO3